Kansainvälinen naisten päivä 
Edelliselle sivulle

Kansainvälinen naistenpäivä,
maaliskuun 8. päivä


Golden Agen etusivu

 

Kansainvälistä naistenpäivää alettiin virallisesti viettää Yhdistyneiden Kansakuntien toimesta Kansainvälisenä Naisten Vuonna 1975. Yleiskokous julisti 8. maaliskuuta viralliseksi Yhdistyneiden Kansakuntien naisten oikeuksien ja kansainvälisen rauhan päiväksi kaikissa jäsenmaissa.

YK:n tavoitteena on saavuttaa maailmaan tasa-arvo ja rauha. Tavoitteeseen päästään vain parantamalla naisten koulutusmahdollisuuksia, terveydenhuoltoa, ehkäisemällä naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa sekä ottamalla naiset mukaan päätöksien tekoon ja politiikkaan.


Naistenpäivästä etsimme lukijoillemme käyttöön seuraavat linkit:

Suomen ensimmäiset naiset:

Tasavallan presidentti Tarja Halonen

Piispa Irja Askola

Pääministeri Anneli Jäätteenmäki

Ensimmäinen ministeri Miina Sillanpää

 


 

Edelliselle sivulle